Workshops

Bij onze workshops heb je de gelegenheid om op je eigen verhaal te kunnen komen en dat je een nieuwe richting van je levenslijn vindt. We maken in de verschillende workshops gebruik van verschillende werkvormen, waarin we onder andere het het lijf, het hart en het hoofd betrekken. We sluiten hierbij aan bij waar jij in je proces staat, onder welke omstandigheden en welke stap of beweging voor jou passend is om te maken op weg naar het nieuwe.

Verzuimatelier

‘You cannot teach a man anything: You can only help him find it within himself’ – Galileo Galilei

Werken heeft voor veel mensen een heel belangrijke plek in hun leven. Mensen die ziek zijn geven bijvoorbeeld aan dat het mee kunnen doen aan werken voor hen het op twee na belangrijkste aspect is voor de door hen ervaren kwaliteit van leven. Mensen die werken hebben over het algemeen ook een betere gezondheid, zijn gelukkiger en zijn meer tevreden over hun leven. Met het Verzuim atelier bieden wij een interventie aan voor mensen die gedurende langere tijd in het verzuim zitten met als doel om op een gestructureerde, effectieve manier weer te komen tot deelname aan werk.

Het Verzuimatelier is gebaseerd op de Skills methodiek. Deze methodiek is in 1984 ontwikkeld door Steve Barnaby en Susan Manney van het Michigan Prevention Research Center aan de Universiteit van Michigan  voor het “Winning Jobs project” en later bewerkt door TNO en toegepast voor verschillende doelgroepen waar sprake was van afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld langdurig werklozen of vroegtijdig schoolverlaters. Skills is één van de weinige bewezen effectieve methoden om het zelfvertrouwen, het zelfsturende en probleemoplossende vermogen van mensen duurzaam te verbeteren. Binnen het Verzuimatelier hebben we inzichten en ervaringen uit de Skills methodiek gecombineerd met de nieuwste inzichten rondom rouw en verlies van werk en/of gezondheid.

 • Mensen die langer dan 3 maanden verzuimen
 • Waarbij de verwachte hervattingsdatum onduidelijk is,
 • Die ‘afgedreven’ zijn van hun werk
 • Waarbij de voortgang van de re-integratie stagneert.

Er gelden geen specifieke voorwaarden voor het soort klachten

Het doel van het Verzuimatelier is het vinden van nieuw uitzicht op werk. Het eigen werk of ander werk, dat maakt niet uit. De training richt zich aan de ene kant op het versterken van vaardigheden die belangrijk zijn voor optimale deelname aan werk en aan de andere kant op het versterken van motivatie, zelfvertrouwen, zelfsturend- en probleemoplossend vermogen en het omgaan met bijbehorend verlies gezondheid en/of werk.

Dit doen wij door:

 • Inzicht in zichzelf en de eigen competenties te verbeteren
 • De impact van het eigen gedrag vergroten
 • Leren omgaan met de soms harde werkelijkheid en het nemen van eventueel verlies
 • Probleemoplossend vermogen en doelgericht werken ontwikkelen
 • Self efficacy (het vertrouwen dat mensen hebben in eigen kunnen) en intrinsieke motivatie versterken
 • Eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en autonomie versterken
 • Relevante vaardigheden versterken gerelateerd aan de zoektocht naar passend werk vanuit een langdurig verzuim situatie.
 • Keuzes maken, communiceren en doelgericht werken verbeteren

 

Het resultaat van deze aanpak is dat deelnemers:

 • Meer gevoel hebben bij hun kansen en hun eigen sterke kanten en deze weten te benutten
 • Hun netwerk herkennen en dit kunnen benutten.
 • Meer gevoel hebben bij mogelijke obstakel en hoe ze hiermee om moeten gaan
 • Een realistisch plan van aanpak hebben met concrete actiepunten.
 • Gemotiveerd zijn om dit ook daadwerkelijk uit te voeren en zelf in actie komen.
 • De verantwoordelijkheid nemen om op een manier weer aan het werk te gaan.

Opbouw

Online bijeenkomst voor leidinggevenden (of achteraf??)

De rol van de leidinggevende is heel belangrijk voor het succes van deze interventie. Tijdens de online bijeenkomst voor leidinggevenden zullen we kort ingaan op hoe je als leidinggevende ziekte en verzuim uit elkaar kunt houden en hoe je eigenaarschap op de juiste plek krijgt.

 • Hoe kun je begripvol zijn en sturen op actie
 • Hoe kun je hulp bieden bij te nemen stappen
 • Hoe kun je ruimte maken voor rouw om het verlies van gezondheid en/of werk

Duur: 2 uur

Verzuimatelier

Het verzuimatelier bestaat uit 5 workshops voor de deelnemers en 1 workshop voor de leidinggevenden van deze deelnemers. Deze workshops voor de deelnemers duren 3,5 uur en zijn verdeeld over 2 weken en 1 terugkom dagdeel een maand later. De workshop voor de leidinggevenden duurt 2 uur en zal online plaats vinden.

Bijeenkomst 1

 • Welkom en kennismaking
 • Introductie werkwijze
 • Mijn PAK
 • Werksituatie in kaart brengen

Bijeenkomst 2

 • Jongleur: wat speelt er allemaal in jouw leven
 • Reacties op spanning
 • Omgaan met spanning en verlies
 • Taakanalyse
 • Overdraagbare vaardigheden

Bijeenkomst 3

 • Hulpbronnen voor stappen richting werk
 • Makkelijk te zetten stappen
 • Aanzet werkhervattingsplan

Bijeenkomst 4

 • Vervolg werkhervattingsplan
 • Mogelijke belemmeringen bij het werkhervattingsplan
 • Concrete acties

Bijeenkomst 5

 • Ervaringen delen
 • Lastige situaties bij uitvoeren stappenplan
 • Actieverklaring

Bijeenkomst voor leidinggevenden

 • Delen overkoepelende ervaringen en bevindingen
 • Acties voor vervolg
 • Tips in de opvolging

Locatie:

Maartensdijk, Haarlem of online

Data:

23 en 24 mei, 30 en 31 mei, 27 juni

Duur:

3,5 uur per workshop

Investering:

Kosten per persoon €1.750,00 pp

Wat doen we?

Bij een levend verlies wordt de levenslijn onderbroken en de verwachtingen die er waren vallen aan diggelen. Wij begeleiden mensen bij levend verlies. Hoe leef ik verder, met dit verlies, dit gat, en waarvoor sta ik ‘s morgens nog op? De omvang van het verlies valt niet in te schatten. Hoe ziet de toekomst er nu nog uit? Je weet nooit hoe het gaat uitpakken, degene die het betreft leeft immers nog.

Het toch integreren van dit verlies, voor zover mogelijk, steeds weer in het hier en nu. De wond verzorgen doet pijn. Je moet als het ware van een gebroken been re-valideren zonder dat het gespalkt is. Een behoorlijk pijnlijke klus.

Het doel van onze begeleiding is mensen weer in contact brengen met hun gevoel, zodat ze het opnieuw aandurven en aankunnen zich te verbinden en weer betekenis en richting kunnen geven aan hun leven nu. Niet zoals het was, maar zoals het nu is. Tegen wil en dank

Hoe onmogelijk het ook lijkt, er ontstaat een zoektocht naar een nieuwe werkelijkheid waarin het verlorene zichtbaar zal worden zodat het kan worden ingesloten in een nieuwe vorm.

kintsugi21-1

The art of embracing damage

‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.’ – Leonard Cohen

Agenda

Rouwcafé
Rouwcafé elke laatste woensdag van de maand 19.00 – 20.45.
Adres: Molenkamp 60 3732 EV De Bilt
Verzuimatelier
Data: 23 mei, 24 mei, 30 mei, 31 mei en 27 juni van 10.00 – 13.30
Adres: Sojos | Dorpsweg 51 3738 CB Maartensdijk
Verliesateliers – Verlies aan het leven:
Data : Vrijdagochtend 18 maart 2022, 22 april 2022, 20 mei 2022, en 24 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 uur met aansluitend lunch voor wie dat wil.
Adres: Sojos | Dorpsweg 51 3738 CB Maartensdijk
Investering: € 49,- excl. BTW
Lunch € 10,- excl. BTW

Verliesateliers- Verlies aan de dood

Data: Vrijdagochtend 8 april 2022 en 10 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 uur met aansluitend lunch voor wie dat wil.
Adres: Sojos | Dorpsweg 51 3738 CB Maartensdijk
Investering: € 49,- excl. BTW
Lunch € 10,- excl. BTW

Voor aanmelden, individuele begeleiding en meer informatie: info@verliesatelier.nl of bel één van ons.

Aanbod

schermafbeelding-2021-02-17-om-14.34.42

Rouwcafé

schermafbeelding-2021-02-17-om-14.34.42

Workshops

 • Verzuimatelier
 • Vervreemdingsatelier
 • Verliesatelier
schermafbeelding-2021-02-17-om-14.34.42

Individuele begeleiding